ד' אדר א' התשפ"ד | 13.02.2024

האם מותר להגיד לילד שלי הקטן לשים מרק מבושל קר על הפלטה בשבת?

י"ט שבט התשפ"ד | 29.01.2024

מי שצריך ליטול ידיים אחרי שירותים האם צריך נטילת ידיים בכלי?

כ"ד ניסן התשפ"ב | 25.04.2022

מה הדין באדם גדול או ילד קטן ששאלו חברו כמה היום לעומר ואמר לו היום כך וכך לעומר האם יכול לחזור ולספור בברכה היום או לא?

י' ניסן התשפ"ב | 11.04.2022

איש או אישה שלא אמרו הלל בליל פסח לאחר תפילת ערבית ונזכרו בסוף הסדר לאחר ההלל של ההגדה של פסח האם צריכים לומר שוב את ההלל?

ט' אדר א' התשפ"ד | 18.02.2024

מי שיש לו בר מצוה או אזכרה בחודש אדר מתי עושה באדר א' או באדר ב'? הרב אהרן שטרית

כ"ט שבט התשפ"ב | 31.01.2022

מי שקיבל תענית במנחה בין השמשות האם חייב לצום או לא ?? הרב אהרן שטרית

ט"ז שבט התשפ"ב | 18.01.2022

האם מותר לצאת לדרך לפני תפילת מנחה? הרב אהרן שטרית

י"ז סיון התשפ"ב | 16.06.2022

האם מותר להשתמש בתוכנות מחשב שהועתקו או נפרצו? הרב אהרן שטרית

כ"ח טבת התשפ"ג | 21.01.2023

אדם שאכל בורקס וגם זיתים וברך על המחיה וטעה בברכה האם צריך לחזור ולברך? הרב אהרן שטרית

י' שבט התשפ"א | 23.01.2021

חולה קורונה או אדם שנמצא בבידוד איך יעשה ברכת הלבנה? הרב אהרן שטרית

ט"ו אדר ב' התשפ"ב | 18.03.2022

אכל סעודת פורים ביום שישי וסיים את הסעודה בשבת האם אומר על הניסים ורצה בברכת המזון? הרב אהרן שטרית

י"ג טבת התשפ"א | 28.12.2020

מה מברכים על דפי האורז פריכיות ושלווה? הרב אהרן שטרית

הרבנים של קו ההלכה

לכל הרבנים של קו ההלכה

עדכונים מאתר קו ההלכה

כל מה שחדש באתר ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form