מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן - פרשת ויצא - צפיה

מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן שליט"א

פרשת ויצא