מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן - פרשת חוקת - צפיה

מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן שליט"א

פרשת חוקת