מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת ויקהל פקודי

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת כי ויקהל פקודי תשע"ח

הלכות ברכת האילנות