מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - פרשת תצווה

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת תצווה תשע"ח

הלכות מחצית השקל, וקריאת המגילה