מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת בראשית תשע"ח הלכות משיב הרוח

מורינו הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א - מוצ"ש פרשת בראשית תשע"ח

הלכות משיב הרוח ומוריד הגשם