כל הלכות שנים מקרא ואחד תרגום

האם חייב לקרוא? ממתי אפשר לקרוא? האם אפשר לקרוא גם בלי טעמי המקרא?

הרב ארז מלכה


0 תגובות