ליל פסח שחל בשבת האם יש חובה לאכול ב' כזיתות מצה - משולחנו של מרן

ליל פסח שחל בשבת האם יש חובה לאכול ב' כזיתות מצה - משולחנו של מרן

תבשילים שנתבשלו בכלים בלועים בבשר וחלב באופן שיהיה פגיעה בהורים - משולחנו של מרן

תבשילים שנתבשלו בכלים בלועים בבשר וחלב באופן שיהיה פגיעה בהורים - משולחנו של מרן

אדם שקיבל שבת מפלג המנחה יכול לבקש ממי שלא קיבל שבת לעשות בשבילו מלאכה? - משולחנו של מרן

אדם שקיבל שבת מפלג המנחה יכול לבקש ממי שלא קיבל שבת לעשות בשבילו מלאכה? - משולחנו של מרן

דין דגים בחלב - משולחנו של מרן

דין דגים בחלב - משולחנו של מרן

דיני הטמנה - משולחנו של מרן

דיני הטמנה - משולחנו של מרן

רצה והחליצנו בסעודה שניה אחר חצות היום - משולחנו של מרן

רצה והחליצנו בסעודה שניה אחר חצות היום - משולחנו של מרן

האם מותר לקנות תפילין ר

האם מותר לקנות תפילין ר"ת מכסף שהצטבר למעשר? משולחנו של מרן

האם אפשר לברך להדליק נר של שבת על מנורות פלורוסנט או לד? משולחנו של מרן

האם אפשר לברך להדליק נר של שבת על מנורות פלורוסנט או לד? משולחנו של מרן

האם מותר להשתתף באירוע מעורב? משולחנו של מרן

האם מותר להשתתף באירוע מעורב? משולחנו של מרן

האם מותר לעשות מים אחרונים על ידי קינוח במטפחת לחה?

האם מותר לעשות מים אחרונים על ידי קינוח במטפחת לחה?

מי שחולה בשפעת האם מותר לו להגיע לביהכ

מי שחולה בשפעת האם מותר לו להגיע לביהכ"נ להתפלל? משולחנו של מרן

יולדת ביום שישי סמוך לשקיעה מה תעשה עם הדלקת נרות?

יולדת ביום שישי סמוך לשקיעה מה תעשה עם הדלקת נרות?

שילמתם במכונה עבור פחית אחת ויצאו שני פחיות מה הדין?

שילמתם במכונה עבור פחית אחת ויצאו שני פחיות מה הדין?

עמוד 2 מתוך 2

אקטואליה בהלכה

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

Please enable the javascript to submit this form