שהיתי בקרב משפחתי בחוף הים עד שעה מאוחרת ביום וכעת אני חייב להתפלל מנחה, האם אני יכול להתפלל כאשר אני נועל נעלי ים (קרוקסים)?

מעיקר הדין כל דבר שאין דרך ללכת כך בפני בן אדם גדול, גם להתפלל כך אסור (שלחן ערוך סימן צ"א סעיף ה'), אמנם אם אין לו ברירה אחרת כתבו האחרונים שמותר להתפלל כך. ספר אשי ישראל (פרק י' אות ו').

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות