מעיקר הדין כל דבר שאין דרך ללכת כך בפני בן אדם גדול, גם להתפלל כך אסור (שלחן ערוך סימן צ"א סעיף ה'), אמנם אם אין לו ברירה אחרת כתבו האחרונים שמותר להתפלל כך. ספר אשי ישראל (פרק י' אות ו').

הרב ירון אשכנזי


תגובות