אם המנגל היה מלוכלך מהצלייה הקודמת, יש לחוש שמא נשאר שומן בשר על המנגל וצריך להקפיד שלא לאכול את הנקניקיה יחד עם חלב, אבל אין צריך להמתין שש שעות ואפשר לאכול מאכלי חלב מיד אחרי גמר אכילת הנקניקיה. ערך השלחן (יו"ד סימן צ"ה אות ה').

הרב ירון אשכנזי


תגובות