אין צריך לנהוג בהם קדושה. ילקוט יוסף (שביעית עמ' שפו).

הרב ירון אשכנזי


תגובות