נזכרתי באמצע נסיעה בין עירונית שלא התפללתי, ואני רוצה לעצור בצד ולהתפלל על מה אני צריך להקפיד ביותר אם אפשר?

לא יתפלל במקום פתוח כמו בשדה, מפני שכאשר הוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך, וליבו נשבר. שלחן ערוך (סימן צ' סעיף ה').

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות