לא יתפלל במקום פתוח כמו בשדה, מפני שכאשר הוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך, וליבו נשבר. שלחן ערוך (סימן צ' סעיף ה').

הרב ירון אשכנזי


תגובות