פטירת דוד המלך היתה ביום חג השבועות, [וכמבואר בירושלמי חגיגה פרק ב' הלכה ג', והובא בתוס' חגיגה י"ז] ולכן נוהגים לקרוא בספר התהילים.

הרב ירון אשכנזי


תגובות