נוהגים לקשט בפרחים, וגם בענפי אילנות, ושני טעמים מרכזיים נאמרו בפוסקים:
א. על פי הגמרא (שבת דף פ"ח) "כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמים, שנאמר "שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר".
ב. לרמוז למה שאמרו חז"ל (ראש השנה דף ט"ז) שבעצרת (חג השבועות) נידונים על פירות האילן.
ואף שיש מפקפקים על מנהג זה, מכיון שמנהג זה קדום ונזכר בדברי חז"ל ניתן להמשיך ולנהוג בו. [שו"ת יביע אומר חלק ג' יורה דעה סימן כ"ד].

הרב ירון אשכנזי

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות