יכול ליטול ידיו בכלי חד פעמי, בתנאי שייחד אותו לשימוש רב פעמי ולא יזרוק אותו מיד לאחר הנטילה. שו"ת אור לציון (חלק ב' פרק יא הלכה ו').

הרב ירון אשכנזי


תגובות