יברך ברכת שהחיינו. חזון עובדיה (ט"ו בשבט עמ' תכד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות