יכול לעשות כן. (משנה ברורה סימן ק"ח סעיף קטן ד') וגם בתפילת שחרית יכול לעשות כן אף שיש בה ברכת כהנים יכול להשלים על ידה את תפילת ערבית שהפסיד ואין ברכת כהנים נחשבת להפסק. שו"ת שואל ומשיב (מהדו"ת חלק ד' סי' ס"ח).

הרב ירון אשכנזי


תגובות