מותר לתת גבינה בסלט ואין כאן איסור מגבל, משום שהחתיכות ניכרות ואינן מתגבלות כקמח. חזון עובדיה (ד' עמ' רפ"ב) וכן כתב הבן איש חי (ש"ב פרשת משפטים אות יח) ושכן פסק הט"ז (סימן שכ"א סקי"ב).

הרב ירון אשכנזי


תגובות