בחג השבועות האם בברכות השחר ישנן ברכות שלא מברכים?

מנהג הספרדים  לברך כל ברכות השחר, חוץ מברכת על נטילת ידים ואשר יצר. ואם הוצרך לנקביו מברך אשר יצר. (אבל לא ברכת על נטילת ידים). [ילקוט יוסף על המועדים עמוד תמא].

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות