מצד הדין יוצאים ידי חובה גם כאשר מדליקים בבגדי חול, ומכל מקום תיזהר האשה ללבוש בגדי שבת קודש ותניח התכשיטים עליה קודם ההדלקה, משום דרך ארץ וכבוד שבת. קיצור שלחן ערוך (סימן ע"ה אות ו') בן איש חי (שנה שניה פרשת נח אות ט').

הרב ירון אשכנזי


תגובות