יש לברך עליו בורא פרי האדמה, והטעם שעץ הפסיפלורה אמנם מתנשא לגובה ויש לו ענפים, אבל הענפים מתחלפים מידי שנה בשנה וממילא שווה דינם לדין בננה שברכתה בורא פרי האדמה. וכמו כן אין בעיה של ערלה בזה כי אינו נחשב לעץ, וכל דין ערלה שייך בעצים בלבד. כן הורה הגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל בשם הנתיבי עם (סימן ר'''ג סעיף ב')

הרב ירון אשכנזי


תגובות