אף שחלק ממצוות כיבוד הורים הוא להימנע מלצער לאביו ואמו, ואין מועילה מחילת ההורים על צער שעשה הבן כלפיהם, מכל מקום אם מכוון לטובה, שרוצה לשתף את הוריו כי רואה את צערם הגדול וכשאינו מספר להם מצער אותם שבעתיים, מותר לו לספר, רק ישתדל לספר זאת בצורה שההורים לא יבהלו עד כמה שניתן. קריינא דאיגרתא (חלק א' סימן קצ"ד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות