מבואר בפוסקים שיש איסור להניח את הנעליים סמוך למראשותיו. (ציפורן שמיר סימן ז' אות קי"ב) אמנם תחת המיטה משמעות הפוסקים שאין איסור והוא הדין למגירת נעליים שנמצאת תחת המיטה אין איסור.

הרב ירון אשכנזי


תגובות