לכתחילה בוודאי עדיף שיחליפו לפני התפילה לבגדים נקיים, אבל מעיקר הדין יכולים להקל ולהתפלל בבגדי עבודה, כשם שלחולה מותר להתפלל עם חלוק בית החולים כי גם אם יבא אדם חשוב ביותר לבקר את החולה הוא לא יחליף לבגדים מכובדים יותר, והוא הדין לפועל במפעל שגם אם יגיעו משלחת מכובדת לא יחליף בגדיו ולכן אין איסור בכך. אברהם יגל (סימן י"א).

הרב ירון אשכנזי


תגובות