אנו מתכוננים לצאת לטיול ולהסתובב בכמה מקומות באותו היום, האם אנו צריכים לברך תפילת הדרך כל פעם שאנו יוצאים לדרך בין עירונית?

אין לומר תפלת הדרך אלא פעם אחת ביום, אפילו אם ינוח בעיר באמצע היום, אבל אם דעתו ללון בעיר ואחר כך התחרט ויצא ממנה לעיר אחרת, צריך לחזור ולהתפלל תפילת הדרך פעם אחרת. שלחן ערוך (סימן ק"י סעיף ה').

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות