מנהג האשכנזים לקבוע אותה כאשר המזוזה נוטה לאלכסון, ומנהג הספרדים לקבוע את המזוזה ישר ולא נוטה, ולכל השיטות אם קבע את המזוזה בשכיבה לרוחב פסולה.

הרב ירון אשכנזי


תגובות