כל הדברים הללו אינם צריכים נטילת ידיים בכלי, שלא הצריכו נטילת ידיים בכלי אלא רק לסעודה ויש אומרים שגם לקם משנתו בבוקר, אבל לדברים אחרים שהצריכו ליטול אחריהם ידיים אין צריך דווקא בכלי אלא יעביר את ידיו תחת זרם המים. אור לציון (חלק ב' פרק א' הלכה ט"ו) ומעיקר הדין די בנטילה מהברז פעם אחת ואין חיוב דווקא בכלי, ומכל מקום מנהגינו לכתחילה ליטול ג' פעמים. ילקוט יוסף (סימן ד' סעיף ע"ח)

הרב ירון אשכנזי


תגובות