אדם שהוצרך לנקביו באמצע תפילת מוסף, בין תקיעות שבישיבה לתקיעות שבעמידה, והלך לבית הכיסא, האם יברך בשובו "אשר יצר" או שנחשב להפסק באמצע התקיעות?

מותר לברך אשר יצר ואינו נקרא הפסק. ציץ אליעזר (חלק י"א סימן מ"ה), ושבט הלוי (חלק ה' סוף סימן מ"ו).


0 תגובות