כל הלכות חציצה בטבילה

כל הלכות חציצה בטבילה

לפי סדר האותיות
כתב וערך: הרב דוד יוסף יעקב

g א g

אבן שיניים (אבנית)E   ראה שיניים

אבקה להידוק שיניים תותבות   Eראה שיניים תותבות

אבקת פודרה   אבקה ששמים בין אצבעות כפות הרגליים בכדי למנוע זיעה – חוצצת, ואם טבלה מבלי להסירה – צריכה לחזור ולטבול.

איבר המדולדל  איברים מדולדלים התלויים ומחוברים לגוף אך אין להם חיות –צריכה להסירם. ובדיעבד שלא הסירתם ולא היה עליהם דבר חוצץ – עלתה לה טבלה. ואם הם עדיין יונקים מהגוף תעשה שאלת חכם.

אגד שעל המכה   מטלית שכורכים על גבי מכה כדי להגן עליה וכן סד לצורך קיבוע שבר – אם הם רפויים אינם חוצצים, ואם הם מהודקים לגוף הם מהווים חציצה. אולם לכתחילה יש להסירם בכל מקרה.

בשבת יש להסיר בנחת, ואף אם יש חשש שייתלשו שערות – יש להקל.

אודם  Eראה איפור

אוזניים

דלקת אוזניים  אישה עם דלקת אוזניים או חור בעור התוף שהרופאים אוסרים שהאוזן תבוא במגע עם מים, יש מספר עצות כיצד עליה לנהוג ברגע הטבילה עצמו:

  • תכניס אצבעה הקטנה למים ואז תתחבנה בנקב האוזן ברפיון.
  • אישה אחרת תיכנס עימה למים ותדיח אצבעה הקטנה במי המקווה (או במים סטריליים במקום הצורך) ותתחבנה לאוזנה ברפיון.
  • תתחוב צמר גפן עמוק ככל האפשר לתוך אוזנה (ותקשור אותו מראש בחוט ארוך, כדי שתוכל למושכו החוצה לאחר הטבילה).
  • במקרים חריגים יותר: תטבול את צמר הגפן בשמן או בווזלין שמים לא יכולים לחדור דרכם במהרה ותתחבנו לאוזנה ותטבול. פתרון זה ראוי רק לשעת דחק גדולה ביותר.
  • אם הרופאים מזהירים שכל הפתרונות הללו מסוכנים – תשאל לחכם.

חורי העגילים  Eראה עגילים

צואת האוזן  תנקה ותסיר את צואת האוזן המצויה בשפת האזן הפנימית בלבד, ואין צורך לתחוב קיסם עמוק יותר לתוך האוזן.

אם טבלה ומצאה לאחר מכן צואה דבוקה מחוץ לאוזן הפנימית או בשפתה – תחזור ותטבול. ואם כבר חזרה לביתה תעשה שאלת חכם.

 

איפור

אודם  אישה יראת שמיים לא תתאפר קודם שהולכת לטבול. אם עברה וטבלה כך – הדין תלוי במראה האודם: אם הוא לא נמחה ונמרח – עלתה לה טבילה, ואם האודם היטשטש ונמחה – עליה לטבול שוב.

נשים הממאנות להסיר את האודם יש להעלים עין מהן ולהטבילן (ולוודא שהאודם לא נמחה).

איפור עיניים (רימל/ אייליינר) יש להסירו לפני הטבילה. אישה המתעקשת לא להסירו – אפשר להעלים עין ולהתיר לה לטבול בתנאי שהרימל / אייליינר נעשה מחומר העמיד למים ואינו נמחה במים.

סומק יש להסיר את הסומק קודם הטבילה. אם עברה וטבלה עימו – כל עוד הוא נשאר בשלמותו ולא התקלקל במים (כלומר עד כדי שהיתה חפצה להסירו במצב זה) – עלתה לה טבילה (כמובן שדבר זה תלוי במידת העמידות של הסומק במים. אישה המשתמשת בסומק עמיד וממאנת להסירו – יש להעלים ממנה עין בתנאי שלא נמחה).

צללית אבקה שבה צובעים את העפעפיים היא חציצה ויש להסירה לכתחילה. אם טבלה עימה: אם איפור הצללית מושלם ולא נמחה במים – עלתה לה טבלה, ואם התפרק – חוצץ.

איפור פנים (מייק אפ) יש להסירו לפני הטבילה. אם עברה וטבלה עימו – כל זמן שמראהו נותר שלם ולא הושחת במים בצורה שהאישה מקפידה להסירו, עלתה לה טבלה.

נשים הממאנות להסירו, יש להעלים עין ולהטבילן כך ולהקפיד שאכן האיפור לא היטשטש במהלך הטבילה.

איפור קבוע איפור זה נעשה באמצעות דיקור במחט או בעט מחטי המיועד לכך על גבי העור שסביב העיניים או באזור הגבות או בקו השפתיים.

איפור כזה אינו חוצץ, אך יש להקפיד לבצעו לאחר הטבילה מכיוון שע"י ניקוב העור במחט העור נסדק ומעלה גלדים. אישה שהגיעה לטבול כשהגלדים עליה, יש להמתין עד שהם יוסרו מאליהם והמקום יתרפא, ואם טבלה מבלי להסירם – תשאל לחכם. כאשר מדובר באישה שהחלה עתה לשמור טהרת המשפחה – יש להקל עפ"י הוראת חכם.

אף

צואת החוטם בחלל האף הפנימי – אין צורך להחמיר.

בשפת החוטם - החלק הפנימי הקרוב לחלק החיצוני – יש להסיר הלכלוך, ובדיעבד מה שלא הוסר לא חוצץ.

צואה היוצאת מעט משפת החוטם ונראית כלפי חוץ, חוצצת אפילו בדיעבד.

דם הזב מהאף Eראה דם

צמר גפן בעומק האף אישה הסובלת ממיגרנה חריפה והרופאים מזהירים שלא ייכנסו מים כלל לתוך נקבי החוטם הפנימיים, יכולה להקל להניח צמר גפן בעומק החוטם לאחר שתשאל לחכם.

g ב g

בצק אם יש בצק מתחת לציפורניה הרי הוא חוצץ, בין שהוא בין הציפורן לבשר ובין שהוא מתחת לציפורן בחלק העודף.

בשר המדולדל Eראה עור

בשר בין השיניים אין לאכול בשר (בקר או עוף) ביום הטבילה כדי להימנע מבעיה זו.

בדיעבד אם כבר אכלה, ואפילו במזיד – יכולה לטבול, אך קודם לכן תנקה היטב  בין שיניה. אישה שיש לה חור בשן צריכה לחטט בו היטב כדי להוציא כל שארית בשר, ומה שלא ניתן להוציא מחמת הכאב אינו חוצץ.

בשר קשה שבעקב Eראה עור

g ג g

גבות שיער הגבות אינו חוצץ, אפילו אם הגיעו לשיעור גודל שמקפידה להסירו. אולם אם הגבות צמחו והגיעו לגדר ניוול וביזיון – תשאל חכם.

גבות הצבועות גבות צבועות אינן חוצצות, ואם נתגלו שורשי השערות – תצבע אותם שוב.

במקרה שלא צבעה – זו לא חציצה אם היא לא מקפידה על כך.

גבות קבועות Eראה איפור קבוע

פס סיליקון אישה השומרת תורה ומצוות חייבת להסיר לפני הטבילה את פס הסיליקון הדבוק במקום הגבות. אם מדובר באישה המתקרבת לדת שלא תסכים לטבול בלעדיו, יש לשאול חכם.

גבס מעיקר הדין – גבס מהווה חציצה, ואין לטבול עד הסרתו.

אם יש סכנה של ממש בהסרת הגבס, כגון כשמדובר בשבר פתוח שאמור להיות מגובס לזמן רב, יש להקל בשעת דחק גדול ובפרט כשיש חשש שיגיעו למכשול לטבול עם הגבס אך יש להקפיד לנקות כל לכלוך שעליו (במצב שהגבס מתפורר במים – יש לכסותו בניילון נצמד באופן כזה שרק הגבס עצמו יהיה מכוסה).

חציצה על הגבס במקרה שטובלת עם הגבס עצמו, יש להסיר כל דבר חוצץ מעל הגבס לפני הטבילה.

גשר ליישור שיניים Eראה שיניים

g ד g

דבש מהווה חציצה.

 

דבק מהווה חציצה. ואם עברה וטבלה כך – תעשה שאלת חכם.

דבק "שלוש שניות" או דבק מגע מהווה חציצה, ואישה שיש לה דבק זה על מקצת אצבעה ואינה מצליחה להורידו – תשאל לחכם.

דיאפגרמה דיאפגרמה (מכסה ע"ג צואר הרחם לצורך מניעה) אינה חוצצת (יש לציין שרוב הפוסקים אוסרים את השימוש בו, ולכן הוא אינו מצוי).

דיו דיו לח אינו חוצץ, אך דיו יבש מהווה חציצה. אם הסירה את הדיו עד ששייריו שנותרו אינם ניכרים במישוש היד, אינו חוצץ.

דם  דם לח אינו חוצץ. דם שנסרך בבשר, כלומר שהחל להתייבש –  חוצץ, וניתן לבדוק זאת ע"י הנחת האצבע על הדם והגבהתה – אם הדם נמשך והולך חוט ממנו, מוכח שהוא כבר החל להתייבש וחוצץ.

דם הזב מחוטמה אישה שזב דם מחוטמה תדיחנו היטב ממש סמוך לשעת הטבילה ותטבול מיד, וכך לא יהיה חשש של דם הנסרך בבשר (כי זה לא קורה תוך מספר שניות). כדי לשטוף היטב סמוך לטבילה יש באפשרותה לקחת עימה כלי עם מים סמוך לבור הטבילה.

דם יבש דם יבש שעל המכה חוצץ, ולכן יש לשפשף את אזור המכה בנחת במים חמים כדי להסיר את הדם היבש.

דם הצרור תחת עור / ציפורן תופעה זו מצויה במי שקיבל מכה כתוצאה מלחץ על הבשר. דם זה אינו מהווה חציצה, כיוון שהוא דבר הבלוע בתוך הגוף.

g ה g

התקן

התקן תוך רחמי זהו מתקן למניעת הריון המונח בחלל הרחם (כמובן בהיתר של מורה הוראה מובהק). ההתקן עצמו אינו חוצץ מכיוון שהוא נמצא במקום הבלוע, אך יש לנקות את הפרוזדור היטב שבו נמצא החוט של ההתקן.

נובה רינג זוהי טבעת פלסטית עגולה למניעת הריון המונחת באותו מקום בעומק. מעיקר הדין טבעת זו אינה חוצצת בטבילה, היות ומים מגיעים לשם. יש לשטוף היטב באותו מקום ואישה המחמירה להסירה לפני הטבילה – תבוא עליה ברכה בתנאי שתיזהר להחזירה מיד לאחר הטבילה (כדי למנוע דימומים וכיו"ב).

g ז g

זיעה כתוצאה מהזיעה מצטברים על הגוף כעין לכלוכי צואה המתהווים מזוהמת הזיעה. דינם: אם הם עדיין לחים – אינם חוצצים, ואם התייבשו – חוצצים.

g ח g

חורי העגילים Eראה עגילים

חוט דנטלי Eראה שיניים

חינה חומר החינה עצמו הנמצא על כפות הידיים – חוצץ, אולם הכתם הנשאר לאחר נקיון הידיים אינו חוצץ.

חניכיים תפרים שנעשו בחניכיים – אם לא מסירים אותם במשך שבוע יכולה לטבול עימם. בשעת הדחק יש להקל אף באישה העומדת להסירם בעוד יומיים, אך יש לשאול לחכם.

g ט g

טבעת

טבעת מהודקת אם טבלה עם טבעת המהודקת לבשרה – עליה לחזור ולטבול.

טבעת רפויה אינה חוצצת, אך למעשה יש להסירה לפני הטבילה מכיוון שאיננו בקיאים מהו גדר "רפויה". ובדיעבד אם טבלה עימה וכבר הגיעה לביתה – אינה צריכה לחזור ולטבול.

אישה המסתפקת האם הטבעת רפויה או לא – תשאל שאלת חכם.

טבעת קבועה אישה שאין דרכה ללוש בידיים ואינה מסירה את הטבעת אף פעם, ושכחה להסיר את הטבעת קודם הטבילה, עליה לחזור ולטבול ללא ברכה ואפילו אם כבר הגיעה לביתה. אולם אם כבר שימשה עם בעלה אינה צריכה לחזור ולטבול.

טבעת תקועה אם נתעבתה אצבעה ואינה מצליחה להוציא את הטבעת, תשים סבון עם מים על אצבעה ותסובב את הטבעת כדי שהמים ייכנסו תחתיה ותוכל לטבול. ואם הטבעת מהודקת ביותר ואינה מסתובבת באצבעה – תלך לאומן מומחה להסירה.

אישה שאינה רוצה להסירה – תשאל  לחכם.

טיפקס כתמי טיפקס מהווים חציצה, כיוון שיש בו ממשות. אם עברה וטבלה עם כתם טיפקס – תחזור ותטבול אם נמצאת עדיין במקווה, ואם כבר שימשה עם בעלה תשאל לחכם.

g י g

יבלות יבלת המצויה ביד או ברגל אינה חוצצת כיוון שהיא חלק מבשר הגוף. ואפילו אם עומדת להסירה אינה חוצצת.

אם היבלת מדולדלת – חוצצת.

ידיים אישה שקפצה ידיה בחוזקה וטבלה – לא עלתה לה טבילה. אם הדיחה ידיה קודם לכן במי המקווה עלתה לה טבילה בדיעבד, אך כל עוד היא לא יצאה מהמקווה עליה לחזור ולטבול ללא ברכה.

אחיזה במעקה אישה נכה וכד' שצריכה לאחוז במעקה שבמקווה כדי לטבול, תדיח ידיה במי המקווה קודם הטבילה ותאחז במעקה בדיבוק בינוני.

אחיזת חברתה אישה נכה שצריכה אישה אחרת לאחוז בה בשעת טבילה, האישה הנוספת תדיח ידיה במים ולאחר מכן תאחז באישה הטובלת באחיזה בינונית. ואם אי אפשר – יכולה לאחוז בה אפילו בחוזקה.

g כ g

כוויות בועה שנוצרה עקב כוויה אינה חוצצת.

נקבה הכוויה אם נקבה הכוויה ויצאו כל המים, אף על פי שהעור נפרש מעל הבשר – אינו חוצץ.

אך אם ניקבה הרבה ונשארו שאריות עור מדולדלות – תתלשן ע"י מספריים סטריליות ככל האפשר מבחינת סבל הכאב והשאר אינו חוצץ. אם טבלה מבלי להסירם: כל עוד היא במקווה תחזור לטבול בלי ברכה, ואם הגיעה לביתה וקשה לה לחזור למקווה – אינה צריכה לחזור ועלתה לה טבילה.

כינים תסרק עצמה במסרק המיוחד לכך ותסיר כל מה שיכולה, ומה שאי אפשר להסיר אינו חוצץ. אולם אם לא הסירה את מה שביכולתה להסיר – לא עלתה לה טבילה, ותסיר כל מה שיכולה ותטבול שוב.

כינים מתות / ביצי כינים דינן כדין הכינים – שצריכה להסיר כל מה שביכולתה.

 

כליות

נקז המחובר לכליה אישה הרה שעקב הימצאות אבן בכלייתה מותקן בגופה סמוך לפתח השופכה נקז המחובר ישירות לכליה, ובמקום חיבורו מדביקים מקום החתך בפלסטר וממנו יוצא צינור שדרכו עוברות ההפרשות מהכליה החוצה – אינו חוצץ.

כפכפים Eראה נעלי בית

כתובת קעקע פשוט שאין לעשות דבר כזה, וכל האמור הוא לגבי דין חציצה – שאינה חוצצת.

כתר בשיניים Eראה שיניים

g ל g

לפלוף שבעין אם הוא מחוץ לעין – חוצץ,  ואפילו אם עדיין לח. ואם טבלה מבלי להסירו צריכה לחזור ולטבול.

אם הוא בתוך העין: לח אינו חוצץ, ויבש – חוצץ.

לק (לאק) פשוט שלק אינו ראוי לבנות ישראל, אולם לעניין חציצה: אישה הצובעת ידיה בלק ואינה רוצה להסירו קודם הטבילה = יש לאפשר לה לטבול כך לכתחילה.

לק סדוק אם הלק נסדק או נקלף ונשארו על הציפורן שאריות לק ניכרות לעין – הרי זה חוצץ ועליה להסירו (או להשלימו) ואם אינה יכולה להסירו או להשלימו תשאל לחכם.

הסרת לק בשבת וביו"ט אסור להשלים את הלק בשבת או ביו"ט אסור משום מלאכת צובע, ובמקום הצורך יכולה להסירו ע"י אציטון ותטבול, אך תיזהר שלא לטבול בשבת צמר גפן בתוך האציטון משום מלאכת דש (סוחט) אלא תשים את האציטון ישירות על הלק או שתשתמש באטב אזניים שאינו נסחט.

g מ g

מניעה

התקן תוך רחמי Eראה התקן

נובה רינג Eראה התקן

מדבקות מניעה מדבקות אלו מהוות תחליף המקביל לגלולות למניעת הריון. אישה המדביקה מדבקה זו – המדבקה מהווה חציצה ולכן יש להסירה קודם הטבילה ולנקות את מקום הדבק (כמובן שתזכור להדביק מיד לאחר הטבילה את המדבקה הבאה כדי שלא לגרום לדימום).

מלמולין שעל העור Eראה עור

משחה נהגו בנות ישראל שלא למרוח על עצמן משחה או שמן קודם הטבילה.

עברה וטבלה עם משחה רכה – אינו חוצץ בדיעבד.

אישה המוכרחה למרוח משחה בגופה תשאל לחכם.

משחת חלאוולין  משחה זו משמשת למניעת זיעה. לכתחילה יש להימנע משימוש במשחה זו כמה ימים קודם הטבילה. ואם השתמשה – תסיר אותה ככל האפשר ומה שנשאר אינו חוצץ.

משחה נגד אקזמה אישה הסובלת מאקזמה חריפה ומוכרחה למרוח משחה על המקום הנגוע קודם הטבילה – תמרח שמן דגים ללא תערובות זרות. ואם אינה יכולה למרוח שמן דגים יש להקל בשאר שמנים. ואם צריכה למרוח דווקא משחה – תשאל לחכם.

g נ g

נובה רינג Eראה התקן

נזמים Eראה עגילים

נכה אישה נכה שאינה יכולה לטבול מבלי לאחוז במעקה בשעת הטבילה, תדיח ידיה במי המקווה ותאחז במעקה בדיבוק בינוני, או שתרפה ידיה מעט בשעת הטבילה.

ואם צריכה שאישה אחרת תאחז בה – תדיח האישה התומכת את ידיה במי המקווה ותאחז בה באחיזה בינונית או שתרפה ידיה בשעת הטבילה. ואם מוכרחה לאחוז בחוזקה – יכולה.

נעלי בית אישה שטבלה בדיעבד בנעלי בית: אם היא עדיין במקווה תחזור לטבול ללא ברכה. אםהיא כבר שימשה ואומרת שריפתה רגליה בעודה במים לפני הטבילה אינה צריכה לטבול שנית. ואם כבר הגיעה לביתה וטרם שימשה וקשה לה לחזור למקווה – תשאל שאלת חכם.

g ס g

סבון אישה שנשארו בשערה שיירי סבון או שמפו – אינו חוצץ, ואם נותר הרבה שדרך הנשים להקפיד על כך – תשאל לחכם.

סומק Eראה איפור

סיכות אישה שגילתה לאחר הטבילה שטבלה עם סיכות שיער, כל עוד שהיא עדיין במקווה – תחזור ותטבול. ואם כבר שימשה עם בעלה תשאל לחכם.

סיכות סיניות אישה שהחדירו לגופה סיכות סיניות לצורך טיפול רפואי – יש להסירן קודם הטבילה.

סתימות Eראה שיניים

g ע g

עגילים לכתחילה יש להסיר את העגילים קודם הטבילה.

בדיעבד כשטבלה עימם: אם דרכה להסיר את העגילים – מהווים חציצה ועליה לחזור ולטבול שוב ללא ברכה (אמנם אם הנקב באוזן גדול והעגילים רפויים – עלתה להטבילה בדיעבד).

לעומת זאת, אישה שאין דרכה להסיר את העגילים אף לא בשעת רחצה ושינה – עלתה לה טבילה בכל גווני.

חורי העגילים יש לנקות היטב סביב הנקב שבאוזן, אך בתוך הנקב אין צריך לנקות כלל.

עד בדיקה אישה שמצאה עד בדיקה באותו מקום לאחר הטבילה: אם היא עדיין במקווה תחזור ותטבול, ואם כבר הגיעה לביתה יש להקל בדיעבד שעלתה לה טבילה כיוון שאותו מקום מוגדר כמקום הבלוע וכן מים יכולים לחדור דרך העד.

עדשות

עדשות מגע יש להסירן קודם הטבילה,  ובדיעבד: אם העדשות מהודקות לעין יש לחזור ולטבול שוב, ואם הן אינן מהודקות יש להקל. ולמעשה יש לשאול חכם שיברר קודם את המציאות בזה.

עדשות להגנה לאחר ניתוח אחרי ניתוח עיניים מצוי שיש לשים עדשות מיוחדות להגנה על העין. עדשות כאלו –אם אין עומדים להסירן תוך שבוע מהטבילה יש להקל, ובפחות מזה תשאל לחכם (יש לציין שבד"כ אחרי ניתוח בעין הרופאים אוסרים על מגע במקווה או בריכה וכד', ולכן תתייעץ עם רופא מבחינה רפואית).

עור

עור המתקלף מחמת שיזוף קילופי עור הגרמים מחמת שיזוף יש להסיר ככל האפשר, ומה שנשאר אינו חוצץ.

אם טבלה מבלי להסירם כלל: אם היא עדיין במקווה תטבול שוב, ואם כבר הגיעה לביתה וקשה לה לשוב ולטבול ובפרט אם לנה עם בעלה – יש להקל, ובפרט אם אינה מקפידה על כך.

בשבת אם ארעה טבילתה בשבת ולא הסירה את הקילופים מבעוד יום, יש להקל לה לטבול, ובפרט אם הקילופים במקומות המכוסים והאישה אינה מקפידה על כך.

עור המתקלף מחמת פילינג בטיפול זה מורחים על עור הפנים חומרים הנספגים בתוכו ואינם נראים לעין, אולם לאחר מספר ימים נוצר יובש בעור ובמישוש מרגישים כעין קילופי עור דקים שאינם נראים לעין. קילופים אלו אינם חוצצים וכן המשחה אינה חוצצת – כי נספגה בעור.

אולם לעיתים הטיפול נעשה בצורה מסיבית ולאחר מספר ימים נוצרים קילופי עור הנראים לעין והאישה מתביישת לצאת עימם. במצב כזה לכתחילה אין לטבול, אך אם עברה וטבלה והגיעה לביתה אינה צריכה לטבול שנית.

עור המתקלף בראש (קשקשים) יש לטפל בתופעה זו מספר ימים לפני הטבילה, ובליל הטבילה תסיר את הקשקשים ככל יכולתה ומה שנשאר אינו חוצץ.

אם לא הסירתם כלל – עלתה לה טבילה אם הם אינם דבוקים לעור, אולם במקרה שהייתה שכבה עבה של קשקשים ייתכן שלא עלתה לה טבילה, ועליה לשאול חכם.

עור המתקלף משהייה ממושכת במים  אינו חוצץ, כי אינו ניכר ואין מקפידים על כך.

בקעים בעור עור שנבקע מחמת קור או מחמת יובש, יש לרככו במים ולהסיר ככל האפשר מבחינת כאב. ומה שאינה יכולה להסיר בגלל הכאב – אינו חוצץ.

אם לא הסירה אף את מה שאינו חוצץ וטבלה כך – כל עוד היא במקווה תחזור ותטבול, ואם הגיעה לביתה אינה צריכה לחזור.

מלמולין שעל העור מלמולים שעל הבשר הנוצרים מחמת זיעה או לישת בצק וכד' ניכרים בכך שבעת שפשוף הידיים נמשכים מעין חוטים והם מהווים חציצה.

לעומת זאת, מלמולים הנוצרים כתוצאה משפשוף הידיים לאחר הרחצה – לכתחילה יש לשוטפם בסבון כדי להסירם, ובדיעבד אינם חוצצים.

עור המדולדל יש להסיר נימי בשר המדולדלים לפני הטבילה. אם עברה וטבלה כך: במקרה שלנה עם בעלה, ואפילו אם רק הגיעה לביתה וקשה לה לחזור ולטבול – עלתה לה טבילה.

אם טובלת בשבת ושכחה להסיר את נימי הבשר המדולדלים קודם הטבילה – תטבול כך ולא תדחה הטבילה.

עור קשה ברגליים עור קשה שמצוי בתחתית הרגל וכד' – אינו חוצץ כל עוד אינו מדולדל.

דם תחת העור Eראה דם

עיניים

איפור עיניים (רימל) Eראה איפור

לפלוף שבעין Eראה לפלוף

 טיפות עיניים מותר לטפטף טיפות עיניים קודם הטבילה במקום הצורך, ואינו חוצץ מכיוון שהטיפות שבתוך העין נספגות בתוכה והטיפות שלא נכנסו לעין נשטפות במים.

עין מלאכותית לכתחילה ראוי להסירה קודם הטבילה, אולם אישה המתביישת לטבול כך יכולה לטבול עם העין התותבת.

עצמה עיניה לא תעצום עיניה ביותר כיוון שע"י כך מתהווים מעין קמטים ואין המים יכולים להגיע לשם. וכן לא תפתח עיניה ביותר, אלא תעצום עיניה בדיבוק בינוני).

אם עברה וטבלה בעצימת עיניים חזקה – אם אומרת שעצמה בחוזקה כל זמן הטבילה עליה לחזור ולטבול. אולם אם לחלחה סביב עיניה בכניסתה למים ולאחר מכן טבלה, עלתה לה טבילה בדיעבד לכולי עלמא.

רגישות למים בעיניים אישה שהוזהרה ע"י רופא שלא יבואו מים על עיניה ושעלול להיגרם לה עקב כך נזק בעיניים, תרד חברתה עימה למקווה ותדיח חברתה את אצבעותיה באופן שיהיו האצבעות רטובות בשביל טופח על מנת להטפיח, ותרטיב באמצעות אצבעותיה את עיני הטובלת בדיבוק בינוני ותטבול כך שידי חברתה על עיניה.

g פ g

פאה לכיסוי קרחת אישה הסובלת מנשירת שיער (מצוי ל"ע עקב טיפולים כימותרפיים וכד'), ומצמידה לראשה פאה מיוחדת המוצמדת לראש באמצעות דבק רפואי ומדבקות – אינו מהווה חציצה מכיוון שדבק זה מחזיק כ-5 שבועות.

פה בשעת הטבילה יש להשיק את השפתיים בדיבוק בינוני. ואם דיבקה שפתיה ביותר זו לזו – לא עלתה לה טבילה.

פודרה Eראה אבקת פודרה

פלסטר Eראה אגד שעל המכה

פלסטר אמריקאי לא תטבול עד שתסירנו. אולם כאשר יש חשש למכשול – שהבעל לא ישלוט ביצרו, יש להקל שתטבול כך ובלבד שתנקה היטב מבחוץ ומסביבותיו של הפלסטר.

פצע פצע אינו מהווה חציצה, אך יש להקפיד לנקות את הדם שהתייבש על גביו. אין צורך להסיר את הריר והמוגלה שהוצאתם עלולה לגרום לפתיחת הפצע מחדש.

g צ g

צבע

צבע שיער Eראה שיער

צבע "חינה" Eראה חינה

צבע מחמת עבודה במטבח מה שמצוי שמחמת עבודה במטבח נראים על כפות הידיים כעין לכלוכים שחורים – די לשטוף את הידיים במים ובסבון ולטבול כך לכתחילה, ומה שאינו יורד – לא חוצץ.

צואת האוזן Eראה אוזניים

צואת החוטם Eראה אף

צואת בית הרעי צואת בית הרעי הנראית מבחוץ – חוצצת, ואפילו אם ניתן לראותה רק בישיבה. אם טבלה כך – עליה לחזור ולטבול, ואפילו אם שימשה עם בעלה צריכה לחזור ולטבול.

צואה שתחת הציפורן Eראה ציפורן

צינור נשימה אישה שקבעו לה בצאוורה לצמיתות צינור המחובר לקנה הנשימה שדרכו תנשום – אסור בשום אופן שיחדרו מים דרך הצינור לקנה הנשימה. לכן אם אפשר תניח פקק על הצינור שיסגרנו באופן הרמטי לכמה שניות ותטבול כך. ואם אין אפשרות לעשות זאת – תעמוד חברתה עימה במקווה מאחוריה ותניח אצבעה על הנקב מבלי לנגוע בגופה של הטובלת ומבלי להכביד על הצינור כדי שלא ייצמד לעור ויחצוץ.

צמיד Eראה תכשיטים

ציפורניים

ציפורני הידיים יש לחתוך את הציפורניים עד מקום חיבורן לבשר, ולנקות היטב את הלכלוך שתחתן (ותיזהר לא לחתוך מדי כדי שלא תפצע עצמה).

אם טבלה מבלי לחתוך ציפורניה – כל עוד היא עדיין במקווה תחזור ותטבול בלי ברכה, אך אם כבר הגיעה לביתה וקשה לה לחזור אינה צריכה לחזור ולטבול (וכל זה דווקא כאשר אין לכלוך תחת הציפורן).

ציפורני הרגליים יש לקוצצן לכתחילה, אך אם טבלה מבלי לקוצצן – אם היא עדיין במקווה תחזור ותטבול, אך אם כבר חזרה לביתה אינה צריכה לחזור.

ואף אם היה לכלוך תחת הציפורן אינה צריכה לחזור ולטבול אם אינה מקפידה על כך.

 

שבת ויום טוב

ציפורני הידיים אישה הצריכה לטבול בשבת ויום טוב ושכחה לקצוץ ציפורניה: אם הן נקיות יכולה לטבול כך לכתחילה.

אם יש לכלוך תחת הציפורן – תקצצן ע"י גויה (אם מצויה במקום) ובלבד שהאישה לא תסייע לה. ואם אין גויה, תרכך ציפורניה במים חמים ותנקה תחתיהן ותטבול. וכן תדחוק הבשר שתחת הציפורן כדי שלא תגרד את הציפורן עצמה במהלך הניקוי.

 ציפורני הרגליים אישה ששכחה לקצוץ ציפורני הרגליים וטבילתה בשבת או ביום טוב – תנקר האישה היטב הלכלוך שתחת הציפורניים ותטבול (ואפילו אם יש שם גויה – לא תאמר לה לקוצצן).

המגדלת ציפורניה לנוי וממאנת להסירן אישה הממאנת ליטול ציפורניה ויש חשש שאם לא יניחו לה לטבול כך היא לא תטבול כלל ותגיע לידי מכשול – יש להעלים עין ולהטבילה אם ציפורניה נקיות.

ציפורניים מלאכותיות (בניית ציפורניים) אישה שיש לה ציפורניים מלאכותיות ע"י בניית ציפורניים המחזיקה מעמד זמן ארוך – עד כשלושה שבועות מהבנייה אינו חוצץ. לאחר כשלושה שבועות מתגלה שורש הציפורן ולכן אין לטבול במצב כזה עד שתלך לאומנית שתשלים לה את המילוי ואז אינו חוצץ (ומומלץ שיום המילוי יהיה יום או יומיים קודם הטבילה).

אם עברה וטבלה במצב שנוצר רווח בין הציפורן הטבעית למלאכותית – תשאל חכם.

חלקי (בחלק מהציפורניים) אישה שציפורן אחת שלה פגומה ולכן אי אפשר לבנות על גביה ציפורן מלאכותית ויש לה בניית ציפורניים רק על ארבע אצבעות, מעיקר הדין אינו חוצץ ויכולה לטבול כך.

נפלה אחת מהציפורניים המלאכותיות לא תטבול עד שתשלים את הציפורן שנפלה.

אבני חן על הציפורניים אבן חן המודבקת על גבי אחת מהציפורניים – מעיקר הדין אינה חוצצת ויכולה לטבול כך. ואם נפלה האבן מחלק מהציפורניים – לא תטבול עד שתתוקן האבן.

ציפוי סיליקון על הציפורניים ציפוי סיליקון שקוף על גבי הציפורן הטבעית או המלאכותית לנוי – אינו חוצץ.

אם הציפורן גדלה וממילא נוצר מרחב בין הציפוי לשורש הציפורן – חוצץ.

דם תחת הציפורן Eראה דם

צואה תחת הציפורן צואה המצויה תחת הציפורן כנגד הבשר (כלומר בחלק הציפורן שמעל לבשר) – אינו חוצץ, ואילו לכלוך המצוי בחלק הציפורן העודף על הבשר – חוצץ.

בצק תחת הציפורן – חוצץ בכל אופן.

ציפורן חודרנית כאשר יש ציפורן חודרנית – אחת מדרכי הטיפול היא הרמת הציפורן והנחת גזה רפואית תחתיה. במקרה כזה אם הגזה בולטת או שווה לבשר – חוצצת, ויש להסירה קודם הטבילה. ואם היא מונחת בעומק בתוך הגוף – יש להקל.

צמה Eראה שיער (קליעה)

 

g ק g

קוץ קוץ התחוב בבשר – בין אם עשוי מעץ או ממתכת – כל עוד הוא בולט מחוץ לעור ואפילו אם שווה לבשר, הוא מהווה חציצה.

אולם קוץ התחוב בעומק ואינו בולט מחוץ לעור, אפילו אם הוא נראה לעין – אינו חוצץ (כמובן שיש לטפל בהקדם לפני היווצרות זיהום).

וכן קוץ הבולט מחוץ לעור ועלה קרום בשר על הקוץ – אינו חוצץ.

קוץ פרי צבר (סברס) אישה שקילפה פרי סברס ביום הטבילה ונתמלאו ידיה קוצים, תוציא כל מה שניתן להוציא באמצעות פינצטה. שאר הקוצים הדקים ביותר שאי אפשר לזהותם ולהוציאם – יוצאים כחלוף הזמן מאליהם ואינם חוצצים, ולכן יכולה לטבול כך.

קליעת שיער Eראה שיער

קעקוע Eראה כתובת קעקע

קטטר אישה שמותקן בגופה קטטר – יכולה לטבול עימו ואינו חוצץ.

קטטר המחובר למעי  קטטר המחובר למעי הגס ומלבישים סביבו שקית כדי לקלוט את ההפרשות – תסיר השקית ותטבול.

קטטר המחובר למעי הדק – תכניס טמפון או גזה רפואית לתוך הפתח והחוט יישאר בחוץ, ובלבד שהחלק המונח בחוץ יהיה רפוי. ואם אי אפשר לעשות זאת – תטבול לאחר שסיימו שאר הנשים לטבול (שאז בלאו הכי מרוקנים את מי המקווה כדי להחליפם).

קשקשים Eראה עור

 

g ר g

רטייה רטייה שעל גבי המכה חוצצת ואפילו אם עומדת להישאר זמן רב. אך אם נראה שחלילה יגיעו עקב כך לידי מכשול – יש מקום להקל בהוראת חכם.

אם חל ליל הטבילה בשבת או היום טוב – יכולה להסיר את הרטייה ואפילו במקום ריבוי השיער, ובלבד שמסירה בנחת.

ריסים

ריסים צבועות צביעת הריסים (קבועה) – אינה חוצצת.  אם חלפו כשלושה שבועות משעת הצביעה ומתגלים שורשי השיער שצמחו בינתיים – תשלים את הצבע, ואם אינה רוצה להשלימו יש להקל בלאו הכי.

ריסים מלאכותיות יש שני סוגים של ריסים מלאכותיות המודבקות על הריסים הטבעיות:

א.   ריסים מלאכותיות המחזיקות מעמד כשבועיים שלושה, ולאחר זמן זה נושרות מאליהן בהדרגה.

דינן: כל עוד שהן שלמות וחזקות (בשלושת השבועות הראשונים) אינן חוצצות, ויש לאפשר להעלים עין מהן ולהטביל את האישה אם אינה מוכנה להסירן. גם בדיעבד אישה ששכחה להסירן אינה צריכה לחזור ולטבול.

אך במקרה שהן כבר החלו לנשור באופן שרוב הנשים מקפידות על כך – אסור לטבול כך ועליה להסירן (ניתן להסירן גם באופן עצמאי  ע"י צמר גפן הטבול במים חמים וחומר מיוחד), ואם טבלה מבלי להסירן עליה לחזור ולטבול.

ב.    ריסים המודבקות בדבק לא חזק  לערב אחד לצורך אירוע משפחתי וכד', ואחר כך האישה מסירה אותן - חוצצות. אם ארע ליל טבילתה בערב האירוע המשפחתי יש להתקינן רק לאחר הטבילה.

אישה הממאנת להסירן – יש לשאול חכם.

רימל Eראה איפור

 

g ש g

שמן Eראה משחה

שמפו יש לחפוף השיער בשמפו קודם הטבילה, אך אם נשאר שמפו על גופה או שיערה לאחר הטבילה: כאשר הכמות מועטת שאין הדרך להקפיד על כך – אינו חוצץ, אך אם נשאר הרבה – יש לשאול לחכם.

שיניים יש לנקות את השיניים ע"י קיסם מיוחד לכך (קיסם משולש) או ע"י חוט דנטלי משעווה שאינ נקרע. ואם אין ברשותה – די בצחצוח השיניים במברשת.

אבן שיניים (אבנית) אבן שיניים נוצרת משיירי מאכל בשילוב הסידן המצוי ברוק הפה, וניתן להסירה ע"י שיננית. אבנית זו אינה מהווה חציצה אף שדרך האישה להסירה מזמן לזמן, אך יש לצחצח את השיניים היטב במברשת.

בשר בין השיניים אישה שמצאה בשר דבוק בין שיניה לאחר הטבילה והגיעה לביתה – תשאל לחכם.

חוט דנטלי אישה שטבלה ולאחר מכן מצאה שאריות של חוט דנטלי מפורר בין שיניה, בדיעבד עלתה לה טבילה.

יישור שיניים

קוביות (גשר) קוביות המוצמדות לשיניים ומחוברות ביניהן בחוט מתכת – נשארות במצבן זמן ארוך ואינן חוצצות, אך יש לנקותן היטב קודם הטבילה.

פלטה מונחת לצורך קיבוע בגמר יישור שיניים. יש להסירה קודם הטבילה, ובדיעבד אם טבלה כך – תעשה שאלת חכם.

רסן יש להורידו ולנקותו וכן יש לנקות היטב את שתי הטבעות המקובעות בשני צידי הפה (הטבעות עצמן אינן חוצצות).

כתר

כתר קבוע כתר קבוע הוא שן תותבת המונחת בקביעות במקום שחסרה בו שן – אינו חוצץ.

כתר שאינו קבוע כתר המונח עד שיושלם הכתר הקבוע: אם הוא אמור להישאר לפחות שבעה ימים יש להקל לטבול עימו, ואם לא – תשאל לחכם.

כתר מתנדנד אם ניתן להוציא את הכתר ממקומו – תוציאו קודם הטבילה ותחזירו למקומו לאחר הטבילה. ואם עברה וטבלה עימו – תשאל לחכם.

אם לא ניתן להוציא את הכתר ממקומו ויש בו עדיין תועלת – יכולה לטבול עימו.

מבנה לכתר ישנם שני סוגי מבנים לכתר:

א.   מבנה יצוק – לאחר שלב המדידה חוזרים ומניחים במקום סתימה זמנית שתפקידה להגן מפני זיהום וכניסת שיירי מאכל. סתימה זו אינה חוצצת.

ב.    מבנה מיידי – מדביקים ברגי מתכת מצופים זהב בתעלת השן וממלאים את הרווחים בחומר מיוחד. אם מניחים עליו כתר זמני – דינו כסתימה זמנית, ואם משאירים אותו כך עד שיונח הכתר הקבוע – אינו חוצץ.

 

סתימה

סתימה קבועה אינה חוצצת, ואפילו אם קיימת ברוב השיניים אינה חוצצת.

סתימה בולטת מהשן אינה חוצצת, אולם אם נגרם לה ע"י כך כאב ובדעתה ללכת לרופא – חוצצת. וכן אם אינה יכולה ללעוס מאכלה בגלל שהסתימה נעשתה שלא כראוי ובדעתה ללכת לרופא – חוצצת.

כאב במקום הסתימה אם הכאב נובע מחמת שהסתימה לא נעשתה כראוי ובדעתה ללכת לרופא – חוצצת, אך כאב שנובע מחמת השן עצמה או מחמת דלקת חניכיים – אינה חוצצת.

סתימה שבורה אם הסתימה עדיין מועילה להגן מפני חום וקור – אינה חוצצת.

סתימה מתנדנדת סתימה שמתנדנדת וע"י זה אינה סותמת לגמרי אך בינתיים מועילה בכך שמונעת כניסת מאכלים לתוך נקב השן והאישה אוכלת עימה – אינה חוצצת.

סתימה זמנית לכתחילה יש להניח סתימה כזו דווקא בימים שלאחר הטבילה, ובדיעבד יש מקום להקל בסתימה זמנית העומדת להישאר לפחות במשך שבוע. ואם צריכה להוריד את הסתימה תוך פחות משבוע – יש לשאול חכם.

סתימה זמנית בטיפול שורש סתימה זמנית בטיפול שורש אינה חוצצת.

אם עבר הזמן שקבע הרופ.א להסרתה וכך נוצרה קפידה להסרתה מחשש זיהום – יש לשאול את הרופא ממתי מתחיל חשש זה ולשאול לחכם.

טיפות חומר הסתימה שנדבקו לשיניים אם נדבקו לצידי השן טיפות חומר הסתימה והן בולטות ומפריעות – יש לשפשפן ולהסירן ככל האפשר, והשאר אינו חוצץ.

ואם ניתן לראותן מבחוץ באופן שהאישה מקפידה על כך – חוצץ, ויש להסיר לפני הטבילה.

ציפוי השן ישנם שני סוגים של ציפוי שיניים:

א.   חומר שקוף שמצפים בו את השן כדי להגן על השכבה העליונה של השן מפני חום וקור, ואינו חוצץ.

ב.    ציפוי פלסטי חלול העשוי בדופן השן.

בשלב הראשוני של הטיפול מניחים על השן המשוייפת ציפוי פורניר, ודינו ככתר או סתימה זמנית, כלומר אם הוא יישאר לפחות שבוע יש להקל, ובזמן פחות מכך יש לשאול חכם.

בשלב השני הציפוי נקבע שם לעולם ואינו חוצץ.

שיירי מאכל אישה שמצאה שיירי מאכל בין שיניה לאחר הטבילה  תשאל לחכם.

שיירי מאכל בתוך שן רקובה אם ניתן לנקות בתוך חלל השן – תנקה, ומה שאינה יכולה לנקות מחמת הכאב או דימום – אינו חוצץ.

שן מתנדנדת אינה חוצצת בשום מצב.

שיניים תותבות ישנם שלושה סוגי שיניים תותבות:

א.   שיניים תותבות קבועות שאין מסירים לעולם ורק אומן יכול להסירן, ואינן חוצצות.

ב.    שיניים תותבות המחוברות לשאר השיניים ע"י פלטה (תותבת חלקית) ומסירים אותן בלילה בזמן השינה, והן חוצצות.

ג.     שיניים תותבות שאין מסירים אף בזמן השינה אלא רק לצורך ניקוי ומיד מחזירים אותן. דינן: יש להסירן לפני הטבילה, ואם עברה וטבלה עימן – כל זמן שהיא במקווה תחזור ותטבול ואם כבר חזרה לביתה ושימשה – תשאל לחכם.

אבקה להידוק שיניים תותבות יש מקרים שבהם יש למרוח משחה מיוחדת להידוק שיניים תותבות. במקרה כזה, כשמורידים את השיניים התותבות לפני הטבילה, יש להסיר גם את שיירי האבקה. ואם טבלה מבלי להסירה – לא עלתה לה טבילה.

שיער

שיער בית הערווה נהגו בנות ספרד להסיר את שיער בית הערווה לגמרי, וכך יש לנהוג.

אישה שטבלה מבלי להסירו: אם רחצה היטב וסירקה או פספסה בידיה ולא נשאר שום שיער דבוק, עלתה לה טבילה. אך אם נותר שיער דבוק – חוצץ, ועליה לחזור ולטבול.

שיער בשאר מקומות הגוף שיער בית השחי, הרגליים, הגבות והשפם – אינו חוצץ, ובלבד שתרחץ אותו היטב. ואם הגיע השיער לשיעור שהוא בגדר ניוול וביזיון – תשאל לחכם.

זמן הסרת השיער לכתחילה רצוי שהאישה תסיר את השיער יום לפני הטבילה.

קליעת שיער נשים הקולעות שיער ראשן בקליעות דקות מאד לנוי, חייבות להתירן קודם הטבילה. אם עברה וטבלה עימן: אם הגיעה לביתה עלתה לה טבילה מעיקר הדין שהרי המים מלחלחים ומגיעים לכל מקום. והוא הדין גם לאישה שאינה רוצה בשום פנים ואופן להתיר קליעות אלו ויש חשש שלא תטבול ותגיע לידי מכשול – שיש להעלים עין ממנה והטבילה.

תוספות שיער בזמן האחרון גם נשים שאינן נמנות לעת עתה על ציבור שומרי התורה והמצוות מגיעות למקווה לטבול, וכך נתעוררה שאלה כיצד לנהוג באותן נשים המגיעות למקווה בתסרוקות שונות בשילוב תוספות  שיער ואם נדחה אותן ולא נטבילן יפסיקו לטבול ויחיו עם בעליהן באיסור נידה.

ישנם מספר סוגים של תוספות שיער:

א.   ע"י הדבקה בסיליקון

ב.    ע"י הלחמה בסיליקון

ג.     בשילוב חרוזים

ד.    ע"י תפירה

ה.   בשילוב אבני נוי

למעשה יש להעלים עין מהן ולהטבילן בברכה כל זמן שהתוספת מושלמת ולאחר מכן להסביר להן בנועם (אם יקבלו) שאין זה מדרכי בנות ישראל הצנועות.

אולם אם השיער הטבעי התארך והתגלה סרט ההדבקה וכד', הרי שיש בכך הקפדה גמורה ויש לשאול לחכם.

הבהרת שיער הבהרת השיער ע"י דילול השיער בחמצן המוחדר לתוך השיער ועם הזמן גדלים שורשי השיער הטבעי וונוצר שינוי בין השיער הטבעי לשיער המובהר – בדיעבד יכולה לטבול כך כיון שאין בדבר זה ממשות.

צבע שיער הצבע שהנשים משתמשות בו כיום לצביעת שיערותיהן, נספג כולו בתוך השיער ודוהה מאליו תוך כשלושה שבועות עד חודש, ולכן יש להקל בצבע זה ויכולה לטבול עימו.

גם עם צבע שהאישה צובעת שערה בעצמה אפשר לטבול, רק שיש להזהיר את האישה שתבצע את צביעת השיער לכל הפחות 2-3 ימים לפני הטבילה ולחפוף את השיער מספר פעמים עד הטבילה כדי שכל שאריות הצבע ירדו.

שורשי השיער לאחר פרק זמן של בערך 3-4 שבועות מתגלים שורשי בשיער, ולכן יש לחזור ולצבוע את שורשי השיער שוב. אולם אם האישה ממאנת לצבוע שנית וכבר הגיעה למקווה  - יש מקום להעלים עין ולהטבילה כך, וכל שכן כאשר אומרת שאינה מקפידה על כך. ובכל מקרה כזה יש לשאול לחכם.

החלקה ברזילאית החלקה זו נעשית באמצעות חומר המכיל פורמלין על גבי השיער ולאחר מכן עוברים על השיער עם המגהץ וע"י זה החומר מתפרק ומצפה את השיער בחומר הנקרא קרטין. החלקה זו מחזיקה מעמד כשנה ודבר זה אינו חוצץ בטבילה ואפשר לטבול עימו.

g ת g

תוספת שיער Eראה שיער

תחבושת אלסטית אם אפשר – יש להסירה, ואם אסור להסירה תלחלחנה במים (כאשר אין בכך בעיה רפואית) עד שיהיה בה שיעור טופח על מנת להטפיח ותטבול כך.

תחבושת התחובה בעומק הבשר כאשר יש ציפורן חודרנית – אחת מדרכי הטיפול היא הרמת הציפורן והנחת גזה רפואית תחתיה. במקרה כזה אם הגזה בולטת או שווה לבשר – חוצצת, ויש להסירה קודם הטבילה. ואם היא מונחת בעומק בתוך הגוף – יש להקל.

תכשיטים צמידים ושרשראות רפויים אינם חוצצים ונהגו בנות ישראל להסירם אף כשהם רפויים מכיוון שאין אנו בקיאים בגדר מהו רפוי.

אם עברה וטבלה איתם: כל עוד היא עדיין במקווה – תחזור לטבול בלי ברכה, אך אם הגיעה לביתה אינה חוזרת לטבול.

אישה הממאנת להסירם – יכולה לטבול עימם.

אם הם ספק רפויים (כגון שאבדו) – כל עוד שלא שימשה תחזור לטבול בלי ברכה, ואם שימשה – אינה חוזרת לטבול.

Eראה טבעת, עגילים

תפרים

תפרים במקום פצע אם התפרים לאיחוי פצע אמורים להישאר לכל הפחות שבוע ימים לאחר הטבילה, יש להקל וניתן לטבול עימם, ובפרט אם הם נמצאים במקום המכוסה. ולמעשה – יש לשאול לחכם.

תפרים הנמסים כאשר התפרים נמסים מאליהם כחלוף הזמן, ניתן להקל יותר, אך למעשה תשאל לחכם.

תפרים בבית הסתרים בתפרים המצויים בבית הסתרים (כגון בחניכיים) יש להקל יותר אף אם הם אינם נמסים מאליהם, ואם תידחה הטבילה לשבוע או יותר יש כאן יותר מקום להקל.

בשעת הדחק יש להקל לפי הוראת חכם אף כאשר עומדת להסירם תוך יומיים או יותר.

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form