שאלה: האם מותר להסתפר ולהתגלח ולקוץ ציפורניים בראש חודש?

הרב אושרי אזולאי

הלכות מעניינות - האם מותר להסתפר ולהתגלח ולקוץ ציפורניים בראש חודש? - 165116854.jpg

תשובה: הנה אף שבצוואת רבי יהודה החסיד (אות מח)  הזהיר שלא להסתפר ולא להתגלח ולא ליטול ציפורניים בראש חודש. כתבו כמה וכמה פוסקים שנהגו שלא לחוש לכך ובפרט כאשר חל ראש חודש בערב שבת ששומר מצוה לא ידע דבר רע. ועוד שיש שכתבו (שו"ת מהר"ם מינץ סי' עט) שלא התפשטו צוואות רבי יהודה החסיד. ויש שכתבו שהם חששות רחוקות ולא יזיק אלא לאחד מיני אלף ומשנת חסידים הם. ויש שכתבו שציוה כן רק לזרעו (נודע ביהודה מה"ת חלק אבן העזר סי' עט ועוד). וכ"כ בחזו"ע חנוכה (עמ' רנב).

ולכן להלכה אין איסור להתגלח ולהסתפר ולקוץ ציפורניים בראש חודש. ובפרט ר"ח שחל בשבת.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות