האם מותר לאבל תוך חודש או שנה להשתכר בפורים? - הרב אושרי אזולאי

שאלה: האם מותר לאבל תוך חודש או שנה להשתכר בפורים?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: לא מצינו איסור בזה אלא בתוך שבעה וכמו שכתב מרן בש"ע (יו"ד סי' שעח ס"ח), אבל תוך חודש או בתוך שנה אחר, מותר, שהוא מצוה ממצוות היום כמבואר במגילה (ז:), ולכן אין בזה איסור. וכ"כ בשו"ת ודרשת וחקרת ח"ה (סי' קא), וכ"כ בנשמת ישראל (הרפענעס, עמ' תקפא) בשם הרב זקן אהרן (סי' ריג). וכ"כ בשו"ת שבט הקהתי ח"ג (סי' ריב), וכן כתב בספר ציוני הלכה (עמ' תקמד) בשם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, והוא פשוט. (ועוד אפשר לתת עצה והוא לקיים מה שכתב הרמ"א בסי' תרצה ס"ב בשם הראשונים ובראשם הרמב"ם שישתה יותר מלימודו ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן וכו', ע"ש). ולכן אבל בתוך שנה לאבלו מותר לו להשתכר בפורים בגדרי ההיתר. ובפרט אם יקיים דברי הרמב"ם ששותה יותר מלימודו והולך לישן.

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form