שאלה: אדם שיש לו אפשרות להעדר חצי שעה ממקום עבודתו וחבירו עורך ברית מילה האם עדיף שיגיע לרגע הברית או לחלק מסעודת מצוה שתערך לאחר הברית?

הלכות מעניינות - אדם שיש לו זמן מועט וחבירו עורך ברית, האם עדיף שיגיע לברית או לסעודה? - הרב אושרי אזולאי

תשובה: בשאלה זו ראיתי שנשאל הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א והשיב שהשתתפות בסעודת הברית עדיפה על ההשתתפות בברית עצמה שהרי לענין סעודת הברית כתב הרמ"א (יו"ד סי' רסב סי"ב) וזה לשונו, ונהגו ליקח מנין לסעודת מילה, ומקרי סעודת מצוה, וכל מי שאינו אוכל בסעודת מילה הוי כמנודה לשמים. ע"כ. ולא מצאנו חומרא כזו לגבי מי שאינו משתתף בברית עצמה ומעלת ההשתתפות בברית היא כמו כל מצוה שיש ענין לעשות אותה "ברוב עם הדרת מלך". ולכן בשאלתינו עדיף שיהיה נוכח בסעודת הברית ולא בברית עצמה.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

 

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות