קצרים עם הרב אושרי אזולאי

איך מפרישים תרומות ומעשרות? 

 
נוסח הפרשת תרומות ומעשרות
 

אם הפירות הם טבל ודאי, מברכים לפני ההפרשה. ואם הם ספק טבל – אומרים את הנוסח ללא ברכה:

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומות ומעשרות:

נוסח ההפרשה:

אחד ממאה שמונח בצד ישאר טבל (בכל מין בנפרד). והיותר מאחד ממאה שמונח בצד, הריהו תרומה גדולה בצד צפונו על הכל (כל מין על מינו). אותו אחד ממאה שאמרתי שישאר טבל עם שאר הכמות הראויה בצד צפונם של הפירות יהיה מעשר ראשון (כל מין על מינו). אותו אחד ממאה שמונח בצד שעשיתיו מעשר ראשון עשוי תרומת מעשר על הכל (כל מין על מינו). [אם הפירות טבל ודאי והוא מנוי על "בית המעשר" יוסיף: וקנויים פירות המעשר ראשון ללוי על פי ההסכם שנחתם עמו] ומעשר שני יהיה בדרומם של הפירות (כל מין על מינו).

הפרשת מעשר שני

אם ברור שהפירות שייכים לשנת מעשר שני והם טבל ודאי, מברכים לפני ההפרשה ולאחר מכן אומרים את הנוסח. אם הם ספק טבל – אומרים את הנוסח ללא הברכה:

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון מעשר שני:

ומחולל הוא על פרוטה ורבע במטבע שייחדתי לחילול מעשר שני [אם הוא מנוי על "בית המעשר" יאמר: ומחולל על פרוטה במטבע שייחד הממונה על "בית המעשר"]. ואם צריך מעשר עני, יהיה בדרומם של הפירות (כל מין על מינו). [אם חייב בנתינה והוא מנוי על בית המעשר יוסיף: וקנויים הפירות לעני על פי ההסכם  שנחתם  עמו].

 

 

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות