הפקדת כסף לקרן השתלמות עבור חבירו

כתב וערך:
הרה"ג רבי פנחס וינד
ראש בית ההוראה לענייני ריבית

דיני ממונות - האם מותר להפקיד כסף לקרן השתלמות עבור חבירי? הרב פנחס וינד   - 489651.jpg

שאלה: למלמד אחד היה זכות להפקיד כסף בקרן השתלמות, דהיינו שכל חודש מפריש ממשכורתו סכום של 300 ₪ ולאחר כמה שנים מקבל את כל הכסף בתוספת רווחים.

המלמד לא היה מעוניין בתוכנית זו, אלא שחבירו הקרוב - שלא היה לו הזכויות להשתתף בתוכנית זו - ביקש ממנו שיעשה התוכנית בשבילו, והיינו שחבירו יתן לו כל חודש 300 ₪ כדי להפקידו בקרן, ובבוא הזמן כשיחזירו הכסף עם הרווחים יחזיר המלמד לחבירו את מלוא הסכום עם הרווחים.

כעבור 6 שנים, היה אמורים להוציא את הקרן עם הרווחים ולתת אותו לחבירו, אלא שאז נתעוררו אולי יש בזה חשש רבית דנמצא שחבירו הלוה לו כל חודש 300 ₪ ועכשיו הוא מחזיר יותר דהרי הקרן רשומה על שם המלמד ונמצא שהוא לוה מחבירו כסף ומחזיר לו יותר.

כמו כן רצו לעשות כאן עוד הסכם, המלמד היה צריך כסף מזומן, ולכן ביקש מחבירו שקנה ממנו את הקרן, שילוה לו את כל הקרן עם הרווחים למשך שנה, ולאחר שנה יחזיר לו כל הקרן והרווחים בתוספת רווח של עוד 6 אחוז, האם יש בזה איסור רבית.

תשובה: על כל ה6 שנים שהשקיע בקרן אין חשש איסור ומותר לו לקבל הקרן והרווחים (כמובן באופן שהקרן השתלמות עושים ההשקעות עפ"י ההלכה).

ועל ההלואה שהוא רוצה עכשיו לקחת בתוספת 6 אחוז יחתמו המלמד עם חבירו על היתר עיסקא כנדרש.

סברת הדברים: כשהמלמד מכר את הקרן לחבירו, לא נחשב כהלואה ביניהם, אלא הוי כשלוחו להפקיד כסף לקרן ההשתלמות, ואם הקרן יפסיד הרי היה ההפסד לחבירו, וכל האחריות היה על חבירו וא"כ פשוט שאין בזה הלואה עם רבית, אלא החבר עצמו משקיע כספו בקרן השתלמות על ידו, וכמו שמבואר בפוסקים, ואם הקרן מתנהל עפ"י הלכה אין בזה איסור.

ועל מה שרוצה עכשיו ללוות הכסף מחבירו ולהחזיר לו 6 אחוז רווח לשנה יעשו עפ"י היתר עיסקא, ובזה ינצלו מאיסור רבית.

[1] עי' דרכי תשובה (סי' קסח סקמ"ט), בשם שו"ת עולת שמואל.

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות