בית הוראה "טהרת יוסף"

רכסים

כתובת: הדקל 36

שעות הפעילות:

ימים א - ה: צהרים: 13:45 -14:30 

04-3750600 :טלפון     

         רשימת הרבנים המשיבים:       

 •                                     
  יום א'

  הרב דוד עידן

  הרב ארז מלכא

  יום ב' הרב יואל לראש
  יום ג' הרב יוסף משדי
  יום ד' הרב שלמה זכותא
  יום ה' הרב משה אדיר
  יום ו' הרב שבתאי לוי
         
 • מייל: [email protected]

תגובות