בית הוראה "טהרת יוסף"

אור יהודה

כתובת: יקותיאל אדם 32 ביהכ"נ אוהל משה - משכן יצחק

שעות הפעילות:

ימים א - ה: צהרים: 19:00 -18:00 

03-50-500-15 :טלפון     

הרב המשיב בבית ההוראה

הרב ישראל אוחנה


תגובות