מחאה על ביזוי כבוד התורה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א

הרב ירון אשכנזי

מחאה על ביזוי כבוד התורה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א