לפעמים בתפילת שחרית אני מאד ממהר לעבודה, בפרט בימי שני וחמישי, האם אני יכול לחלוץ את התפילין בזמן קריאת התורה?

נוהגים שלא לחלוץ תפילין עד שמחזירים את הספר תורה להיכל, שלחן ערוך (סימן כ"ה). וכן אין לחלוץ את התפילין בפני ספר תורה, אפי' אם ספר התורה סגור ומכוסה במעיל, אלא אם כן מסובב ראשו או שמכסה את ראשו בטלית. שלחן ערוך (סימן קמ"ב סעיף ב'.)

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות