נוהגים שלא לחלוץ תפילין עד שמחזירים את הספר תורה להיכל, שלחן ערוך (סימן כ"ה). וכן אין לחלוץ את התפילין בפני ספר תורה, אפי' אם ספר התורה סגור ומכוסה במעיל, אלא אם כן מסובב ראשו או שמכסה את ראשו בטלית. שלחן ערוך (סימן קמ"ב סעיף ב'.)

הרב ירון אשכנזי


תגובות