האם מותר ליטול תרופות ביום הכיפורים. - הרב אשר שקאני

האם מותר ליטול תרופות ביום הכיפורים ?

 יום הכיפורים - האם מותר ליטול תרופות ביום הכיפורים. - הרב אשר שקאני

א. הלוקח תרופות בדרך קבע או חולה שאין בו סכנה שצריך לקחת תרופות בצורת גלולות או טיפות אשר טעמן מר, מותר לו לבלוע אותן, אבל אסור לו לשתות מים כדי להקל על הבליעה. ואם הרופא דורש שישתה מים עמהן או שהחולה לא יכול בשום אופן לבלוע ללא מים, יערבב בהם מעט חומר מר כגון סבון נוזלי, או לבולעה עם סירופ שטעמו מר. וטוב יותר להתייעץ עם הרופא אם אפשר שלא לקחתן בצום עצמו, כגון שיקח לפני כניסת היום ומיד אחר צאתו, או אם קיימת אפשרות להחליף את הגלוללת ואת הטיפות בפתילות, אשר להן אותה התועלת הרפואית.

ב. כדין חולה שאין בו סכנה כך הדין לגבי אדם בריא שחייב להמשיך בלקיחת תרופות לפי פקודת הרופא, כדי שלא יחלה במחלה שאין בה סכנה.

ג. חולה שאין בו סכנה  אסור לקחת כדורי מציצה או סירופ שטעמם טוב. לפיכך אם טעם הגלולה אינו מר, יש לעוטפה בנייר דק וכגון שכבה אחת של נייר טישו, ולבולעה כשהיא עטופה.

ד. קפסולות שנתונים בהן תמציות מאכל, נראה שאין דינן כעטיפת נייר לפי שהן בטלות למה שבתוכן, ואם התרופות טעמן מר שרי.

ה. אשה שלוקחת גלולות למניעת הריון בהיתר של מורה הוראה מובהק, לכתחלה בחודש הזה תקח את הגלולות בשעת השקיעה, כך שבערב יום הכיפורים תיקח את הגלולה מעט קודם השקיעה, וביום הכיפורים תיקח מיד לאחר צאת הכוכבים.

ובדיעבד, אם לא נהגה כן קודם יום הכיפורים, יכולה ליטול את הגלולה ביום הכיפורים ללא משקה.

ו. כלה הנצרכת לקחת גלולות לדחיית הוסת, לכתחלה תקח גלולה בערב יום הכיפורים לאחר סעודה המפסקת וביום הכיפורים לאחר צאת הצום, אך אם לא עשתה כן, מותר לה ליטול את הגלולות ביום הכיפורים, כדרכה בימות החול. 

ז. מי שיש לו מיחוש בלשון או בחיך ונגרם לו מכך צער גדול ורפואתו לשטוף פיו במים מעורבים בתרופה שטעמה מר, מותר לעשות כן ביום הכיפורים, ובלבד שיזהר שלא יבלע אפילו משהו.

ח. מי שיש לו כאבי שינים, באופן שנחשב כחולה שאין בו סכנה, יכול לגרגר מים עם מלח בפיו ויפלוט.

ט. מי שעולה ריח רע מפיו, ומצטער מאוד, מותר לרחוץ את פיו במים מרים מאוד כגון "מי פה" מרים מאוד, ולאחר מכן לפלוטם, אבל אסור בהחלט לשטוף את פיו במים ולאחר מכן לפלוטם, אפילו אם הוא מצטער מאוד.

י. יולדת בתוך שלשים ללידתה שעל פי הדין צריכה לצום ביום הכיפורים, אך אמנם עדיין מרגישה חולשה שאין בה סכנה מותרת לשים פתילה בפי הטבעת ביום הכיפורים כדי להקל מעליה צער התענית.

יא. תרופות המצויות בבית, כגון אקמול ואספירין וכיוצא בזה, שראויות בשבת וביום הכיפורים לחולה שאין בו סכנה, אינם מוקצה.

יב. מותר להזריק בשבת וביום הכיפורים זריקות תת-עוריות או תוך-שריריות לחולה שאין בו סכנה, כיוון שבעצם פעולת ההזרקה אין שום איסור.

יג. חולה שאין בו סכנה מותר ליטול ביום הכיפורים תרופות וגלולות שאין בהם טעם, הנוטל תרופות בדרך קבע, ובמקום צורך יכול ליטלם עם משקה מר.

כתב וערך:

הרב אשר שקאני שליט"א

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form


0 תגובות