שאלה:  האם סיגריה אלקטרונית צריכה כשרות?

הרב אושרי אזולאי

הלכות מעניינות - האם סיגריה אלקטרונית צריכה כשרות? והאם מותר לעשן אותה בתשעה באב? - 252334778.jpg

תשובה: נראה כיוון שיש בתוכו תמציות שיש בהן טעם שנשרף ונהפך לאדים שנכנסים לתוך הפה, ומרגיש טעם האדים בפיו, כיוון שזיעה דינו כממש הוי כטועם בפיו את גוף החומרים. לכן צריכים להשתמש רק בסיגריה שיש עליה הכשר או שידוע שאין במרכיביה חשש. וזיעת משקים כמשקים כמבואר ביו"ד (סי' צב ס"ח). ומה שכתב בשלחן ערוך (יו"ד סי' קח ס"ה) להתיר לבודקי איכות יינות לשאוף בפיהם יין נסך האסור הנמצא בתוך חבית, אין ללמוד מכאן להתיר עישון סיגריות הנ"ל, כיון שההיתר בנוי על זה שאותה שאיפה ריחה חזק מאוד והינה מזקת את האדם ואינה נעימה לו כלל (תוס' ע"ז סו: ד"ה רבא) ואילו שאיפת הסיגריה הנ"ל נעימה ועריבה ולכן אסורה. ומה שכתב שער המלך (פי"א ממאכלות אסורות ה"ג והובא בפתחי תשובה יו"ד סי' קח ס"ק ג) בדבר סיגריה שעירבו בתוכה יין נסך וכתב כמה סיבות להתיר לעשן הסיגריה, ע"ש. ואמנם שאני הכא שהשואף לפיו מן הסיגריה הנ"ל ימצא שטיפות מן הנוזל נכנסות לתוך פיו, וא"כ אין אנו דנים רק משום שאיפת איסורים, אלא גם משום בליעת טיפות אסורות. זאת ועוד שיש לדעת שיש הבדל מהותי בין עישון סיגריות רגילות שאדם שואף לפיו עשן לבין עישון סיגריות אלקטרוניות שאינו מכניס עשן אלא את אדי הנוזל ושאיפת אדים נחשבת בהלכה כשאיפת המאכל האסור ממש.

ולכן להלכה, סיגריות אלקטרוניות צריכות כשרות. כמו כן אין לעשן סגריות אלקטרוניות עם טעם ביום תענית.

ספרים: הרב אושרי אזולאי

שו"ת אשר השיב ח"ב

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות