האם מותר לקחת מהחדר במלון קפה שמפו וסבון שנשארו

הרב משה יוסף - מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

דיני ממונות - האם מותר לקחת מהחדר במלון קפה שמפו וסבון שנשארו? הרב משה יוסף - 1534512456523435.jpg

שאלה

במהלך החופש שהינו בבית מלון ולפני שאנחנו עוזבים ראינו שנשאר בחדר סבון ושמפו וכן שקיות קפה, ומכתבייה על שם המלון עם עט פשוט. האם מותר לנו לקחת את זה לבית, או שיש בזה איסור גזל.

תשובה

מוצרים שהונחו בחדר המלון למטרת שימוש באופן אישי כמו אריזה קטנה של סבון ומוצרי טיפוח אישיים, וכן שקיות קפה אישיים שלא השתמשנו בהם מותר לקחת אותם מהמלון בשעת היציאה, ובכלל זה מכתבייה שבשימוש קל לא יהיה ראוי עוד לשימוש אורחים אחרים. אבל דברים שהונחו לשימוש כללי כגון לקחת אוכל מחדר האוכל ובכלל זה פריטים המיועדים לשימוש חוזר כגון מגבות ושאר פריטים המיועדים לשימוש כללי, הדבר פשוט שיש בזה איסור גזל, ואין להשתמש ולקחת מהם אלא לצורך השהות במלון בלבד.

נימוק התשובה

איסור גזל וגניבה ידוע חומרתם ואפילו הוא דבר מועט אסור לקחת דבר שאינו שייך לנו. אך יש דברים שמתחילה הגיעו לידנו ברשות, וכאשר נותר בידנו מהם, יש להבין בכל דבר אם הוא מאותן דברים שבעל הבית מקפיד עליהם או שמוותר על מה שנשאר בידנו.

ובשולחן ערוך חו"מ סימן שנ"ח הביא כמה דברים שהיה ידוע עליהם שבעל הבית מוותר על הנותר מהם, ואם רוצה המקבל לקחת אותם עבורו אין בזה איסור גזל, כיון שעל דעת כן נתנו לו שאם ישאר וירצה לקחת עבורו הרשות בידו. וכמו כן פסק שם השולחן ערוך (סעיף יא) שבכל דברים אלו יש ללכת אחר מנהג המדינה.

ודין זה אינו דומה לדין פועל העובד בשדה חברו שהתורה התירה לפועל לאכול בתוך השדה, אבל אסור לו לתת לתוך כליו ולקחת לביתו. כיון ששם מדובר שהוא בא לעבוד לצורך בעל הבית, ואין לו רשות לקחת לעצמו כלל, אלא שהתורה התירה לו מה שאוכל תוך עבודתו. אבל בנידון דידן מלכתחילה קיבל את המוצרים לצורך עצמו, וכל מה שהקציבו עבורו בפירוש הרי זה כמו שהסכים בעל המלון לתת לאורח במתנה גמורה אם ירצה, ואף אם לבסוף נשאר ולא השתמש בהם, מכל מקום כבר זכה בהם לכל צורכו באופן שלא יוכל בעל המלון לתת לאורח אחר, ולכן אינו מחוייב להשאירם שם, ולא גרע מזוכה מן ההפקר. מה שאין כן פועל שבעל הבית לא התכוין לתת לו כלום אלא רק את שכר פעולתו. אלא שהתורה נתנה לו רשות לאכול כדי צרכו, גם ממה שבעל הבית לא הניח לפניו.

ספרים: הרב משה יוסף

ראש יוסף

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות