תשלום מראש לקייטרינג

מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

שאלה

משפחת ישראלי מתארגנים לערוך את מסיבת האירוסין של ביתם בעוד כשבועיים. וכאשר רצו לסגור הזמנה עם שירותי קייטרינג של האוכל, הציעו לשלם לו הכל מראש במזומן כדי לזכות בהנחה מסויימת. האם יש בדבר זה משום איסור ריבית.

דיני ממונות - האם יש איסור ריבית בתשלום מראש עם הנחה? הרב משה יוסף  - 5415155.jpg

תשובה

אסור להקדים מעות, כדי לקבל לאחר זמן את שירותי הקייטרינג בהנחה. כאשר אין החומר לסעודה נמצא בידם. כיון שהתשלום נחשב כהלואה עד לזמן הפירעון, והם מתנים לפרוע בזול, הרי יש בזה איסור ריבית מדרבנן.

אך אם הסחורה כבר נמצאת תחת ידם מותר. וכן אם יש בידם חומר עבור הזמנה אחרת, במקום צורך גדול יש להקל.

נימוק התשובה

איסור פסיקה בהוזלה נתבאר בפרק איזהו נשך (דף סג:) ובשולחן ערוך יו"ד (סי' קע"ג סעי' ז). ונתבאר שם שאין לאדם להקדים מעות כדי לקבל בזול. אלא אם כן יש לו למוכר תחת ידו, את מה שהוא רוצה למכור. שבאופן זה, אפשר לראות כאילו הוא מוכר מיד את מה שתחת ידו, ואין כאן 'אגר נטר'.

וכמו כן בשירות קייטרינג המספק אוכל, היה מקום לומר שאם יש להם מנות מוכנות תחת ידם שיהיה מותר לפסוק על כך, וכאילו הוא קונה מיד את הסחורה. אלא שהדבר ברור שאם אין האירוע מיועד להיות מיד, אין הקונה מעוניין באותן מנות, כיון שעכשיו אין לו בהם צורך, ואינו מעוניין שיגישו בשמחה שלו אוכל ישן. והרי זה כמו שהתנו שהתשלום לא יחול על אותה סחורה.

ובספר ראש יוסף הלכות ריבית סימן קע"ה הבאנו מחלוקת האחרונים, באופן כזה שיש למוכר סחורה אלא שידוע שלא ירצה בה הקונה. אם יש לסמוך על זה ולפסוק מעות כדין מי שיש לו. ויש מן האחרונים המקילים בזה, בפרט שהוא איסור דרבנן. וכיון שיש למוכר מאותו המין לא חילקו חכמים אם מתכוין לתת דווקא מזה או לא. ולא גזרו באופן זה.

אמנם אם האירוע ממש קרוב, והסחורה שממנה יכינו לאירוע כבר נמצאת במחסני הקייטרינג, הדבר פשוט שמותר לפסוק על זה אפילו בזול. ובסימן קע"ה נתבאר שאם הדבר מחוסר שלש מלאכות, הרי זה כמי שאין לו מאותו המין. אך אם מחוסר רק בישול אינו נחשב מחוסר מלאכה. ומותר לפסוק על זה כמי שיש לו לתת מיד.

ספרים: הרב משה יוסף

ראש יוסף

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות