בתכנית חיסכון לכל ילד, האם יש חובה לבחור רק במסלול הלכה?

הרב משה יוסף - מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

שאלה

בתכנית חסכון לכל ילד שעל ידי הביטוח לאומי ישנם מגוון מסלולים שהסבירות להגדיל את הריוח, נראה גבוה יותר מאשר במסלול הלכה. האם בכל זאת יש חובה לבחור רק במסלול הלכה?

דיני ממונות - בתכנית "חיסכון לכל ילד" איזה מסלול נבחר? הרב משה יוסף - 72456624562363.jpg

תשובה

מעיקר הדין מותר לבחור בכל תכנית אף שאינו מסלול הלכה, והמחמיר לנהל את הכסף והחיסכון במסלול הלכה תבוא עליו ברכה.

נימוק התשובה

החברה לביטוח לאומי בארץ ישראל בשיתוף ההורים מפרישים קצבה מסוימת עבור הילד עד הגיעו לגיל 18. ובינתיים הכסף יכול לצבור ריוח של ריבית ושאר השקעות. והורי הילד יכולים להחליט באיזה מסלול להשקיע את הכסף בכל אותו הזמן. ומעיקר הדין לעת עתה אין בהשקעות אלו חשש איסור תורה דריבית ושאר דברים או מסייע בידי עוברי עבירה מכמה טעמים ונפרט כמה מהם.

כאשר הכסף מופקד ב'תכנית חיסכון בבנק' הדבר ברור שיש לסמוך על ההיתר עיסקא שעושים שם, כיון שהם משתמשים בכסף לעסק. וכמו כן כאשר מפקידים את הכסף ב'השקעת מניות' אין בזה איסור כיון שהוא קרוב לריוח ולהפסד יחד עם המלוה. וגם כאשר משקיעים את הכסף בחברות השקעה חיצוניות ויתכן שאינו על צד היתר עיסקא, מ"מ יש לסמוך בזה על מה שחברות אלו הם בערבון מוגבל, כלומר באופן של הסרת שיעבוד גוף וממון שלהם, ומכל שכן באופן זה שקרוב הדבר שיש שם גם שותפות של גוים ובכה"ג סמכינן על דין ברירה, לומר דמתעסק עם הגוי ולא עם הישראל. או בכלל שכל החברה היא רק בבעלות של גוים.

והנה יש שהעירו שיש בחברות השקעה אלו עסק עם דברים האסורים, כחילולי שבת וכן שאר דברים האסורים ואף בני נח מצווין עליהם. מ"מ אינו בכלל לפני עור, וכבר נתבאר דכל שאינו אלא משום מסייע באופן שיש גם לו תועלת בזה, אין לאסור כדין מסייע ומותר.

אך יש אנשים מיראי השם וחושבי שמו, שטרחו לעשות דרך השקעה בבתי השקעות שונים הנקרא 'מסלול הלכה' שהכל יהיה באופן שלא יהיה בו צד ריבית או צד חילול השם, והמחמיר בדבר זה תבוא עליו ברכת טוב. ומ"מ גם מי שלא השקיע בדרך זו אלא בדרכים המצויים אין לו לחשוש שנתן מעותיו לאיסור, ומותר לו לקבל את המגיע לו וליהנות מהריוח.

ספרים: הרב משה יוסף

ראש יוסף

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות