איסור ריבית באולם אירועים

הרב משה יוסף מחבר הספרים 'ראש יוסף' הלכות ריבית ושו"ת

שאלה

יעקב ורחל התארסו בשעה טובה ומחפשים אחר אולם אירועים מרשים כדי לחגוג שם את נישואיהם, רחל הכלה סיפרה לחתן שהשתתפה לאחרונה בחתונת חברתה באולם אירועים מאוד יפה, וגם היא מעוניינת לבדוק את האפשרות לחגוג שם את חתונתם. כאשר הגיעו למקום ובאו במשא ומתן עם הנהלת האולם על המחיר הבינו שהמחיר יקר עבורם. יעקב החתן שרצה מאוד לשמח את כלתו הציע להנהלת האולם להקדים ולשלם מראש במזומן את כל האירוע, ובתמורה יזכה להנחה משמעותית, האם יש בדבר איסור ריבית.

דיני ממונות - איסור ריבית באולם אירועים - הרב משה יוסף   - 19512956.jpg

תשובה

כל הקדמת כסף כדי לקבל לאחר זמן תמורה גדולה יותר, וכמו באופן שמוזיל מחיר כל מנה בגלל הקדמת הכסף, יש בזה איסור ריבית. ולכן אם ההנחה על כל מנה מותנית בהקדמת הכסף יש בזה איסור ריבית, ואין לעשות כן בלי היתר עיסקא. ולכן טוב הדבר שכל אולם שמחות יעשה תנאי על פעילותו שהוא בכפוף להיתר עיסקא.

נימוק התשובה

כתב השולחן ערוך בהלכות ריבית (סימן קע"ג סעיף ז) כל דבר שיש לו מחיר ידוע, והוא מוזיל בגלל הקדמת המעות אסור, אלא אם כן יש לו למוכר מאותו המין. וכמו כן השוכר אולם שמחות לצורך שמחה, וקובעים את התפריט לסעודה, ויש מחיר ידוע לפי מנה, ומתנים להקדים את התשלום קודם זמן השמחה כדי לקבל בזול, נמצא השוכר מרויח במה שהקדים מעותיו. ואף אם במקרה יש באולם תפריט זהה למה שירצו להזמין, מה שראוי ליתן לסעודה ביום השמחה שלהם יתכן שאין להחשיבו כמצוי עכשיו ביד המוכר. כיון שהוא דבר המתקלקל עד לזמן השמחה, ולא שייך לומר שיכול לתת ממנו עכשיו לחתונה שקבעו לה זמן אחר. לכן אין להקדים מעות על ההזמנה כדי לקבל בזול.

וכמו כן כאשר דורש בעל האולם שיקדימו לו מעות כדי לחזק את ההזמנה. ובשכירות האולם לשמחה עם הסעודה, בוודאי יש גם פסיקה על האוכל שיביאו באותו יום. הרי שיש לחוש ליוקרא ולזולא, ואף אם אין מוזיל מ"מ אסור להקדים מעות כנגד כל האירוע או רובו, שמא יתייקר מחיר הבשר והפירות.

ואף אם ההסכם אינו לפי מנה אלא רק על שכירות המקום לבד, יתכן שאין מועיל היתר דשכירות שנתבאר ביו"ד סימן קע"ו דמרבים על השכירות אף במפרש, דהיינו דווקא כשמחזיק בשכירות מיד, משא"כ באולם שמחות שאינו יכול לשוכרו עכשיו שהרי מושכר גם לאחרים לשמחה שלהם. והוא בוודאי אינו יכול לשוכרו עכשיו.

אמנם אם יש ביד בעל הבית מאותו המין לצורך שמחה אחרת המתקיימת באותו יום שפוסק עמו, אף שהשוכר ודאי אינו חפץ לקבל מזה ביום השמחה שלו, נראה דבמקום צורך גדול אפשר לסמוך על זה בריבית דרבנן, אף במקדים מעותיו לקבל בזול. דכל שיש לו לא גזרו. ומכ"ש כשפוסק לפי השער, ולפי מה שמצוי בזמננו שרגילות לקבוע מחיר על הסעודה, ואין תולים את הדבר ביוקר וזול של המחיר בשוק לפי אותו הזמן. ואפשר שגם אם היו הפירות בשוק מתייקרים, מ"מ אין לזה השפעה על מחיר המנות שהזמין. והרי זה כפוסק על הפירות שיצא עליהם שער קבוע.

ספרים: הרב משה יוסף

ראש יוסף

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות