פרשת תרומה תשפ"ד

מהי הצורה של נתינת צדקה? הרב אריה שיינפלד


תגובות