סגולה לעשירות מפרשת השבוע - פרשת בא - המקובל הגאון הרב משה פריש שליט"א