מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן - פרשת אמור - צפיה

מוסר מהפרשה עם הרב יוסף שושן שליט"א 

פרשת אמור