אל תאמין בעצמך עד יום מותך!

הרב אריה שיינפלד


תגובות