לא רוצים עוד שואה ח"ו, מוסר מפרשת אחרי מות קדושים - הצדיק המקובל הרב משה פריש שליט"א