סיפור קטן לשבת-פרשת כי תבוא

סיפור קטן לשבת פרשת כי תבוא-הרב דוד חניה

פרשת כי תבוא